Prowadzimy kursy i szkolenia językowe dla

8-KLASIŚCI I MATURZYŚCI

Przygotowujemy do kursów gimnazjalnych, maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Grupy, jak wszystkie w naszej szkole, są mało liczebne (od 3 do 6 osób). Podczas tego rodzaju lekcji skupiamy się na doskonaleniu czterech technik:

PRZEDSZKOLACZKI

Kurs ten łączy w sobie zabawę i naukę. Posiadamy program kursu perfekcyjnie dostosowany do tej grupy wiekowej. Zawiera on przede wszystkim dużo prac twórczych, piosenek, bajeczek, gier i teatrzyków. Atrakcyjni dla malucha bohaterowie podręcznika bawią i zachęcają do wspólnej zabawy. Dziecko biorąc aktywny udział w zajęciach, przyswaja swoje pierwsze słówka z języka obcego.

FIRMY I INSTYTUCJE

Prowadzimy zorganizowane kursy dla firm i instytucji, które chcą podnieść kwalifikacje swojej kadry pracowniczej. Szkolenia takie odbywają się na terenie naszej szkoły bądź na miejscu – w siedzibie firmy.

DOROŚLI

Prowadzimy kursy dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje językowe niezbędne zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym. Zajęcia są prowadzone w miłej i bezstresowej atmosferze co pozwala na szybsze przezwyciężenie bariery językowej. Głównym celem kursu jest udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych poprzez liczne konwersacje oparte na ciekawych tematach otaczającego nas otoczenia.